Vad är IPRED?

IPRED-lagen är en av de mest omtalade lagarna vars syfte är att jaga piratkopierare på Internet. Lagen är även känd genom namn som piratjägarlagen och fildelningslagen.

Det var bl.a. Ipred-lagen som gjorde att Piratpartiet fick så pass många röster i EU-valet 2009.