Datalagringsdirektivet?

Datalagringsdirektivet är ett direktiv från EU som styr om, hur och hur länge data om elektronisk data ska lagras. Datalagringsdirektivet har varit väl diskuterat då det ska innehålla sändarens och mottagarens identitet, meddelandets innehåll och längd, samt var dessa befann sig. Det har kritiserats hårt för att kränka integriteten hos invånarna i EU.