Vad är ACTA?

ACTA är en förkortning (akronym) för den engelska termen Anti-Counterfeiting Trade Agreement som är ett handelsavtal för att stoppa varumärkesförfalskningar (kopior). ACTA är framtaget för att skydda varumärken i flera länder genom att förhindra att kopior säljs mellan länder som EU, USA, Australien och Mexiko. Det är ett sätta att säkra skyddet för etablerade företag och deras varumärken.