Vad är ACTA?

ACTA är en förkortning (akronym) för den engelska termen Anti-Counterfeiting Trade Agreement som är ett handelsavtal för att stoppa varumärkesförfalskningar (kopior). ACTA är framtaget för att skydda varumärken i flera länder genom att förhindra att kopior säljs mellan länder som EU, USA, Australien och Mexiko. Det är ett sätta att säkra skyddet för etablerade företag och deras varumärken.


Parent page: Vad är ACTA?