Vad är FRA-lagen?

FRA-lagen trädde i kraft 1 januari 2009 och innebär att Försvarets Radioanstalt (FRA) ges rätt att bedriva signalspaning på all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Detta innebär t.ex. att alla telefonsamtal som går in och ut från Sverige, samt en stor del av den Svenska Internettrafiken.

Många Internettjänster som används av svenskar i mellan passerar även den de svenska gränserna om servrar för tjänsten är placerat utomlands. Lagens syfte var aldrig att komma åt denna information men med lagens utformning och hur Internet är uppbyggt innebär FRA-lagen att spaning kan göras på svenskar i mellan. Något som tidigare krävt en Åklagares tillåtelse.